Byggblanketter (plan- og bygningsloven)

Dersom du får melding fra Adobe om at du ikke får lagret blanketter, vennligst se bort fra det når du bruker blankettfunksjonaliteten (gule knapper).

Javascript er deaktivert i din nettleser. Vennligst Aktiver JavaScript i din nettleser, eller oppgrader til en JavaScript-kompatibel nettleser for å kunne benytte veiviserne.

Her finner du byggblanketter som kan brukes fritt av kommunens innbyggere.
 

Slik virker tjenesten:

  • Du registrerer deg med kommunenavn, e-postadresse og fritt valgt passord. Dersom din kommune mangler i nedtrekkslisten over kommuner som benytter løsningen, må du ta kontakt med servicekontoret i kommunen din.
  • Når du trykker lagre blir blanketten lagret i 3 måneder.
  • Blanketten kan skrives ut så mange ganger du vil, og dessuten overskrives.
  • Lagrede blanketter vil bli slettet etter 3 måneder.
  • Blankettene fylles ut (Adobe Reader), og krever versjon 9.0 og høyere
  • Når blanketten er ferdig utfylt må den skrives ut, signeres og sendes inn.
  • Ved utskrift blir blankettene vannmerket. Vannmerket skal formidle at blanketter er underlagt opphavsrett og begrensning i bruk.

Virksomheter og andre som ønsker å abonnere på disse eller andre blanketter, relatere dem til prosjekter eller annen utvidet funksjonalitet kan kjøpe blankettene eller få mer informasjon på standard.no/eblanketter.

Tilgjengelige blanketter
NavnBeskrivelse
Byggesaksblankett 19462:2013Søknad om sentral godkjenning av foretakFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 19463:2013Referanseprosjekter til søknad om sentral godkjenningFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5148:2015SamsvarserklæringFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5149:2013Kontrollerklæring med sluttrapportFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5151:2015Søknad om igangsettelseFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5153:2015Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrettFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5154:2015Nabovarsel, Gjenpart nabovarsel og kvittering. (5154, 5155 og 5156)Fyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5159:2012Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenningFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5160:2013Referanseprosjekter - oppdatertFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5167:2015Søknad om ferdigattestFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5168:2012Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenningFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5169:2015Søknad om midlertidig brukstillatelse Kommunens saksnr.Fyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5174:2012Søknad om tillatelse til tiltakFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5175:2012Opplysninger om tiltakets ytre rammerFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5176-1:2012Boligspesifikasjon i GABFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5176-2:2012Boligspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelseFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5177:2012Søknad om Arbeidstilsynets samtykkeFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5178:2012Sluttrapport med avfallsplan for nybyggFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5179:2012Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og rivingFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5181:2013Søknad om ansvarsrettFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5183:2012Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstiltFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5184:2015Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsboligFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5185:2013GjennomføringsplanFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5187:2012Egenerklæring for selvbyggerFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5191:2013Plan for uavhengig kontrollFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5192:2013Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunenFyll ut blankett blyant
Byggesaksblankett 5880:2012Rekvisisjon av oppmålingsforretningFyll ut blankett blyant